M

Η αποστολή μας: Βιώσιμα προϊόντα βαφής για ένα βιώσιμο μέλλον ― 

Στην AkzoNobel επιδιώκουμε συστηματικά να είμαστε ο πιο αειφόρος παραγωγός χρωμάτων. Είναι πεποίθησή μας να χρησιμοποιούμε την φιλοδοξία και την φαντασία μας για να χειριζόμαστε πιο αποτελεσματικά τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους. Έτσι, έχουμε υιοθετήσει την στρατηγική που εστιάζει στην ριζική αποτελεσματικότητα των πρώτων υλών και της ενέργειας που καταναλώνουμε.

Το μέλλον μας εξαρτάται από την ικανότητά μας να παράγουμε περισσότερα, καταναλώνοντας λιγότερα, και για αυτό συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας για να αναπτύξουμε βιώσιμες λύσεις για τον κατασκευαστικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της μείωσης εκπομπών VOC, αύξησης της αντοχής στα καιρικά φαινόμενα, την προστασία, την ασφάλεια, κλπ.

Οι προσπάθειές μας για την αειφόρο διαχείριση των προϊόντων μας έχουν αναγνωριστεί με την βράβευση European Responsible Care Award από την ευρωπαϊκό σύνδεσμο χημικών βιομηχανιών (CEFIC) και την Award for Responsible Care από τον σύνδεσμο των διεθνών παραγωγών χημικών (AICM). Καταλαμβάνουμε συνεχώς την 1η θέση του Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα σε 350 άλλες εταιρείες στην κατηγορία των υλικών.

Τα χρώματα πούδρας Interpon D έχουν πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, και αυτά αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της ραγδαίας τους εξάπλωσης. Επιλέγονται σταθερά έναντι συμβατικών υγρών βαφών κατά το στάδιο της προδιαγραφής των αρχιτεκτονικών έργων, όπου τα κριτήρια επιλογής με γνώμονα την πράσινη δόμηση είναι κυρίαρχης σημασίας.

Τα πλεονεκτήματα των χρωμάτων πούδρας Interpon D συνδέονται με την απουσία διαλύτη και την δυνατότητα να ανακτώνται συνεχώς στην εγκατάσταση βαφής, παράγοντας σχεδόν μηδενικά απόβλητα: δεν απαιτείται μεταφορά διαλύτη στη γραμμή παραγωγής ή στο βαφείο, δεν απαιτείται απομάκρυνση του διαλύτη από την τελική βαφή (after-burning), δεν απελευθερώνονται πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) κατά την βαφή, ενώ γίνεται πάνω από 95% χρήση του στερεού χρώματος

Όλο και περισσότερα βαφεία ανταποκρίνονται στην νομοθεσία που επιβάλλει τη μείωση χρήσης διαλυτών, αντικαθιστώντας τις γραμμές υγρής βαφής με γραμμές ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα. Επιπλέον, ο καθαρισμός του εξοπλισμού βαφής με πούδρα είναι σχετικά εύκολος με λιγοστά απόβλητα. Ενώ η υγρή βαφή απαιτεί 2-4 στρώματα εφαρμογής, η πούδρα εφαρμόζεται σε ένα στρώμα και η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας βαφής είναι πολύ χαμηλότερη!

Από το 2015 ολοκληρώσαμε την ανάλυση του κύκλου ζωής των αρχιτεκτονικών πουδρών βαφής Interpon D, συντάσσοντας την πιστοποιημένη περιβαλλοντική τους δήλωση τύπου ΙΙΙ, EPD®, κατά ISO 14025. Το αναλυτικό κείμενο της πιστοποίησης EPD® καθώς και το Climate Declaration των Interpon D είναι διαθέσιμα στο www.environdec.com.

H EPD®, Environmental Product Declaration, είναι μία επικυρωμένη και εγγεγραμμένη δήλωση, διεθνώς αναγνωρισμένη, η οποία παρέχει διαφανή, ποσοτικοποιημένα και συγκρίσιμα δεδομένα για τον κύκλο ζωής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος. Ο βασικός στόχος κάθε τέτοιας δήλωσης προϊόντος είναι να παρέχει αξιόπιστες, συγκρίσιμες και πιστοποιήσιμες πληροφορίες για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των αγαθών ή/και των υπηρεσιών που καλύπτουν όλον τον κύκλο ζωής τους.

Το LEED, Leadership in Energy & Environmental Design, είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης του US Green Building Council που αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικά καλύτερες πρακτικές κατασκευής. Για να αποκτήσουν την πιστοποίηση LEED, τα κτίρια θα πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένα προαπαιτούμενα και να λάβουν βαθμούς (points) που αντιστοιχούν σε διάφορα επίπεδα πιστοποίησης. Η συνολική αξιολόγηση βασίζεται στο άθροισμα των βαθμών ως προς την αειφορία. Η χρήση των πουδρών Interpon D, χάρις στην πιστοποίηση τους EPD, προσφέρει LEED points ανά σειρά Interpon D αθροιστικά.