M

Δήλωση Νομικού Περιεχομένου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ
Διευκρινίζεται ότι η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους κάτωθι αναφερόμενους όρους από τους οποίους δεσμεύεστε και τους οποίους παρακαλείσθε να αποδεχθείτε στο σύνολό τους πριν την χρησιμοποιήσετε. Ο κάτοχος της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να τροποποιεί τους κάτωθι αναφερόμενους όρους χρήσης μονομερώς και οποτεδήποτε, ως εκ τούτου συστήνουμε στους επισκέπτες να διαβάζουν κάθε φορά προσεκτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθώς δεσμεύονται από αυτούς.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στην ιστοσελίδα η οποία θα γίνεται με μέσα εξοπλισμό και δαπάνες του. Συνίσταται αυστηρά στους ενήλικες χρήστες να επιβλέπουν τους ανήλικους κατά την επίσκεψή τους στο Διαδίκτυο και δη στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το colorinarchitecture.gr παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για τη συμμετοχή στην ιστοσελίδα μας. Έτσι στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δημοσιεύετε φωτογραφίες, κείμενα και σχόλια (στο εξής «το Περιεχόμενο»). Δια του παρόντος συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες μας παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και ότι το colorinarchitecture.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τη διαγραφή, την πλημμελή παράδοση, την αποτυχία στην αποθήκευση Περιεχομένου που αποστέλλετε και ως εκ τούτου σας συνιστά να φροντίζετε για τη φύλαξη των αρχείων σας στον προσωπικό σας υπολογιστή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, video, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων και του Λογισμικού αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του κατόχου της ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και μόνο όπου αυτό επιτρέπεται. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης  κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα ή οποιουδήποτε είδους άδεια να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλετε υλικό προς ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, φωτογραφιών, εικόνων, προσωπικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας, παρατηρήσεων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων/περιλήψεων ή συναφών) δηλώνετε και συμφωνείτε ότι (i) το υλικό αυτό ανήκει σε εσάς και έχετε την εξουσία διάθεσής αυτού, ii) δεν θα είναι εμπιστευτικής φύσης και  (iii) μας παρέχετε μία διεθνή, διαρκή, χωρίς καταβολή προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο δικαιωμάτων, μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιούμε, δημοσιοποιούμε, αντιγράφουμε, τροποποιούμε, προσαρμόζουμε, εκθέτουμε στο κοινό και μεταφράζουμε το σύνολο ή τμήμα του υλικού αυτού με οποιονδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να μετακινήσουμε ή να διαγράψουμε, οποιοδήποτε υλικό μας υποβάλετε προς ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς προειδοποίηση.

Απαγορεύεται να αποστέλλετε ή αναρτάτε σε ή από το Διαδικτυακό Τόπο οποιοδήποτε υλικό:

(α) είναι απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, απρεπές, ανατρεπτικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, υβριστικό, πιθανό να προκαλέσει φυλετικό μίσος, ρατσιστικό, απειλητικό, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, βλάσφημο, σε καταπάτηση εχεμύθειας, απορρήτου ή υλικό που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή προβλήματα ή

(β) για το οποίο δεν έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και/ή εγκρίσεις ή

(γ) που αποτελεί ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θεωρείται ποινικό αδίκημα, δίνει έναυσμα για αστική ευθύνη ή είναι άλλως αντίθετο στον νόμο ή καταπατά δικαιώματα τρίτων σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή

(δ) είναι τεχνικά βλαβερό (συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων ιούς υπολογιστών, λογικές βόμβες, δούρειους ίππους (Trojan horses), σκουλήκια (worms), επιβλαβή στοιχεία, παραποιημένα δεδομένα ή άλλο βλαπτικό λογισμικό ή επιβλαβή δεδομένα).

Απαγορεύεται να κάνετε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου με αδόκιμο τρόπο (συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τις προσπάθειες λαθραίας εισχώρησης [hacking]).

Το colorinarchitecture.gr θα συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστικές αποφάσεις που ζητούν από αυτό να αποκαλύψει την ταυτότητα ή να ταυτοποιήσει οποιοδήποτε άτομο αποστέλλει υλικό σε αθέτηση του παρόντος,  ενεργώντας στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΒΛΑΒΗ–ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο χρήστης της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το colorinarchitecture.gr  και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του colorinarchitecture.gr.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Επιφυλάσσουμε το δικαίωμά μας να τροποποιούμε οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας ή την παρούσα δήλωση νομικού περιεχομένου οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα δήλωση, θα ισχύει από την επόμενη φορά που θα έχετε πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα. Ανεξαρτήτως των παραπάνω, δεν υποχρεούμαστε να τηρούμε την παρούσα ιστοσελίδα ενημερωμένη.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Το colorinarchitecture.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των λειτουργιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο χρήστης  κατανοεί και αποδέχεται ότι το colorinarchitecture.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η παρούσα ιστοσελίδα είναι δυνατόν να περιέχει υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (για παράδειγμα φωτογραφίες, εικόνες, άρθρα, εισαγωγή δεδομένων ή αποσπάσματα/περιλήψεις), καθώς και συνδέσεις (links) με ιστοσελίδες ιδιοκτησίας τρίτων. Παρέχουμε το υλικό αυτό και τους συνδέσμους σε ένδειξη εξυπηρέτησης προς τους χρήστες της ιστοσελίδας. Δεν ελέγχουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο και τις ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους ή τα κείμενα τρίτων που αναφέρονται, είναι προσβάσιμα ή διατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα και ως εκ τούτου δεν προσυπογράφουμε, χρηματοδοτούμε, συνιστούμε ή με οποιονδήποτε τρόπο δεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές ιδιοκτησίας τρίτων είτε των περιεχομένων τους είτε της διαθεσιμότητάς τους. Συγκεκριμένα, δεν φέρουμε και δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη που είναι δυνατόν να προκύψει από τον ισχυρισμό ότι το περιεχόμενο ιδιοκτησίας τρίτων (δημοσιευμένο είτε μέσω της παρούσας είτε σε άλλη ιστοσελίδα) παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου, ή προκύπτει οποιαδήποτε ευθύνη ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πληροφορίας ή άποψης που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ή κείμενο τρίτου προσώπου.

ΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι οποιοδήποτε λογισμικό κατεβαίνει από αυτό τον ιστότοπο στον υπολογιστή σας είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτόν και ελεύθερο ιών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα δήλωση διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και όπου εκ του νόμου προβλέπεται από τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου. Για οποιεσδήποτε διαφορές τυχόν ανακύψουν από την χρήση ή σε σχέση με την παρούσα ιστοσελίδα αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.